II Kohtaaminen

Hei Raivaajat!

Toinen lähipäivämme järjestettiin Loviisa Centralenissa maanantaina 26.5.2014.
Päivän puhujana toimi Hanna Hutka-Ojanen Tamora Oy:sta. Aiheitamme olivat Sudenkuopat muutoksessa, Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen hoitotyössä ja Hyvän vuorovaikutuksen lähtökohdat hoitotyössä.

Perusteluna tekemällenne muutokselle on saada rikkauksia elämään ja tehdä asiakkaidenne viimeisistä vuosista mahdollisimman elinvoimaisia. Mieti mihin suuntaan olet menossa ja mitkä ovat työsi tavoitteet. Jos tavoite ei ole kirkkaana, jos ette pysty sanomaan puolessa vuodessa mitä tahdotte saavuttaa, on onnistuminen todella hankalaa.

Muutoksiin suhtaudutaan ensin itseä koskevilla kysymyksillä. Minäkeskeinen suhtautuminen. Miten vaikuttaa työhöni, säilyykö työpaikka, tuleeko lisätyötä jne. Muista kertoa työkaverillesi miten muutos vaikuttaa juuri häneen. Ideoissa ja ongelmissa haetaan aina syyllistä. Ihmiset haluavat tietää kenen idea oli ja oliko muita ideoita. 

Tämän vuoksi muutosten läpiviennissä viestintä on ehdottoman tärkeää.

Miten viestin? Blogissa kirjoittaminen kehittää kriittisyyttä ja synnyttää kannustusta ja palautetta. Avoin kirjoitusalusta voi myös antaa uusia ideoita. Vuorovaikutukselle tilan järjestäminen on tärkeää.

Huomioi projektityön nimenannossa antaa sille myös omat kasvosi.
- Keneen voi ottaa yhteyttä, kuka on vastuussa?
Mikä muutoksesta sitten tekee pelottavaa?
-      - Uudet työtavat. On turvallista tehdä samalla tavalla kuin aina ennenkin on tehty.          Asenteiden muuttaminen. Työkaverit eivät aina ole valmiita muuttamaan omia asenteitaan, vaikka itselleen muutos olisikin selkeää. Tämä voi synnyttää ristiriitoja

-          Menneisyys ja vanhat kokemukset. Menneisyys tekee tulevaisuudesta pelottavaa

-          Rutiinit. Rutiinit tuovat turvaa.

-          Itsetunto voi saada kolauksen epäonnistuessa

-          Tuntematon pelottaa

-          Tietämättömyys

-          Työvoiman saatavuus, resurssien riittäminen

-          Itse selviäminen

-          Oma jaksaminen

-          Oma viihtyminen

-          Pelko hoidon laadun kärsimisestä


Varautukaan siihen, että matkalla rytisee! Ja varmasti rytiseekin. Jos muutoksenne ei saa aikaan vastustusta, kyseenalaistamista, muutosvastarintaa tai kunnon rytinää, ei se ole riitävän radikaali!


Organisaatiokulttuurin muutos vie kokonaisuudessaan keskimäärin 5 vuotta. Vaatii sitkeää työtä saada toimimaan.


Kriittinen piste tulee jokaisessa projektissa vastaan. Rahoituksen kaatuminen, laihdutuksen houkutukset jne. Ikäihmisen kotiuttaminen on kriittinen piste asiakkaalle. Homma on hoidettava kunnolla, jotta koko kuntoutukseen käytetty panostus ei olisi turhaa. Mitä kriittisiä pisteitä tulette kohtaamaan muutoksessa mitä viette eteenpäin?

-          Ensimmäinen voi olla suunnittelu.

-          Työntekijöiden rooli muutoksen toteuttajana

-          Tiedon antaminen ja tiedon saanti

-          Muutosvastarinnan hyväksyminen

-          Työn järkevä organisoituminenMIKÄÄN MUU EI OLE PYSYVÄÄ, KUIN MUUTOS


Muista!

- Anna aikaa sopeutumiselle

- Roolit ja vastuut oikeudenmukaisiksi ja selkeiksi

- Uudistumisen kannustus! Kehu itseäsi ja muita!!

- Palautteen saaminen ja antaminen lisäävät sitoutumista muutoksen pitkäjänteiseen läpivientiin

- Muista oma jaksaminen, muista antaa ja pyytää palautetta ja muista kannustaa työtovereitasi!

- Muista ihmisenä kehittyminen

- Ihmisiä ei vaan kuulla vaan myös kuunnellaanIlman palautetta ette voi kehittyä tehokkaasti.


Syyskuun 3. päivä on kotitehtävä-päivä. Silloin annatte ja pyydätte palautetta tekemästänne työyhteisön jäsenten kesken.


Jokainen organisaatiossa on vastuussa itsestään

On myös kokemattomia muutosjohtajia- kuin myös kokeneita. Kaikki olemme erilaisia vaikkakin samalla viivalla. Motivoi ja luo hyvää työilmapiiriä omalla panoksellasi! Asennetta ei voi muuttaa, kuin Sinä itse!

Kaikkien huomisten kaikki kukat ovat tämän päivän siemenissä.


Kuinka johdan tuotekehitystyöni käytäntöön?

Millä tyylillä voisin johtaa?


·         Auktoritatiivinen johtaminen on toisten ihmisten ohjaamista haluttuun päämäärään oman arvovallan nojalla.


·         Arvojohtaminen tarkoittaa eettisten arvojen välittämistä toisille oman johtamistoiminnan kautta. Arvojohtaminen kulkee usein käsi kädessä esimerkkijohtamisen kanssa. Hyvä tapa markkinoida tätä muutosta.


·         Esimerkkijohtaminen on jotamistapa, jossa opetetaan ihmisille toivottua toimintatapaa ja motivoidaan heitä siihen oman esimerkin avulla. Suositeltava tapa


Mitä on hyvät taidot?

·         Työpaikan viihtyvyydestä huolehtiminen

·         Resurssien järkevä käyttö

·         Yhteistyö tökaveren ja esimiesten kanssa

·         Mielipiteen ilmaisu asioiden eteenpäin viemiseksi

·         Aktiivisen osallistumisen työpaikan kehittämistyöhönTyöntekijä on itse vastuussa työstään ja kehityksestään työyhteisön ja organisaation tavoitteiden suuntaan. Edellyttää yhteistyötä ja valtuutusta.Teknologiaa

Huomioi, että teknologiaa voidaan totutella myös muun työn ohella. Uusi tekniikka on osalle haasteellista ja pakottaminen ei ole oikea tie.... Kokeile houkuttelua!

Vaikuta positiivisesti asiakkaan arkeen teknologialla.

Etäterapiat, kodin turvaverkot, kuvien ottaminen, videoyhteydet jne.

Tutustu linkkien takaa löytyviin ratkaisuihin ja mieti miten ne voisivat helpottaa omaa työtäsi:2 kommenttia:

  1. Kiitos Hanna, oli iloa kuunnella sinun juttuja. Ja kyllä innostuin taas :) Olet verbaalisti lahjakas!
    Sofie

    VastaaPoista
  2. Joo ja asiallista sekä kiinnostava luentopäivä! KIITOS!!!

    VastaaPoista