V Kohtaaminen


https://www.ptc.co.il/hotels-zmani177/HEL/L-115024-1.jpg

kiireessä kirjoitettu Kiire -asiantuntijaryhmän essee
KIIREESTÄ VANHUSTYÖSSÄ

Kiire syntyy tekemättömistä töistä. Aika ja kiire ovat suhteellisia käsitteitä ja jokainen kokee kiireen eri tavalla.  Kiire on abstraktio, se liittyy koettuun aikaan. Vanhustyössä aika on yhdessä oloa, odottelua, se voi olla pitkäkin aika.. ajantaju on yksilöllinen. Jokainen ajattelee ajan eri tavalla. 

Mikä sitten on riittävästi? Riittävästi on tyytyväinen olo.  Jos on tyytyväinen olo, sekä hoidettavalla että hoitajalla, niin se on riittävästi. Tyytyväinen on puhdas ja kylläinen, ennättänyt jutustella ja tehdä mukavaa riittävästi. Tyytyväisyys on sitä, että kaikilla on tasapuolisesti työtä ja oikeudentajua. Liikaa on sellainen olo, kun tuntuu ettei jaksa.  Jos on kaikenlaista tekemistä, vaikka mitä, liikaa, tai jos työaika ei riitä. Se on ehdottomasti liikaa, jos joutuu tekemään toisten työt.

Kiire aiheuttaa virheitä vanhustyössä. Kiireessä omatoimisuus jää tekemättä, kun hoitajaa haluan tehdä kiireessä kaiken itse. Oppilaiden ja uusien työntekijöiden ohjaus jää tekemättä, uusien asioiden tiedottaminen ja vanhojen asioiden päivittäminen jää tekemättä. Kiireestä seuraa huonoa hoitoa. Kiire tarttuu, mutta myös levollisuus ja rauhallisuus tarttuvat. Tavoitteena olisi vastata kiireeseen suunnittelulla, organisoinnilla, keskittymisellä, vastuulla omasta jaksamisesta. Tehtäisiin terveet rajat yhdessä lähipiirin kanssa.  Kiire kuitenkin tulee aina välillä, silloin, kun tapahtuu jotain ekstraa, rutiineista poikkeavaa.  Välillä kiire saa tulla.

Miten kiire saadaan pois? Hoitosuunnitelmat pitäisi tehdä yhdessä. Kirjattaisiin yhdessä ylös kaikki, mitä on sovittu, ettei tulisi tietokatkoksia. Kaikelle pitäisi suunnitelmassa antaa aikaa, aikaa odottamiselle ja suunnittelemisellekin. Työkavereiden kanssa työtehtävistä sovittaisiin yhdessä, ja jokainen ottaisi vastuun työn tekemisestä. Kiireen taltuttamisessa hyvä yhteishenki on kaiken a ja o.

Asiakas vaistoaa kiireen. Silloin asiakas ei uskalla tai viitsiä puhua ja sanoja, jos hän tarvitsee jotakin. Hän ei halua aiheuttaa kiirettä toiselle. Kun hoitajalla on kiire, se ehdottomasti ei tue omatoimisuutta.

Hoitajan kohdalla kiireen ajattelu tuo viitsimättömyyttä tarttua paljoon. Kun vain alkaa yksi kerrallaan hoitaa asioita, kiireen tunne monesti väistyy. On totta kai myös todellista kiirettä. Silloin ei voi hoitaa niin hyvin, kun olisi ihmistä kunnioittavaa.

- Johanna Nevala


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti